Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobbfika


Samtal om jobbet över en kopp kaffe. Välkommen till vårt jobbfika!

Feb 21, 2023

Genom att använda personalmöten till att prata om arbetsmiljö, tog trivseln och arbetsglädjen ett skutt uppåt. Hör skyddsombudet och omsorgsmedarbetaren Klara Himmelmark och hennes chef Maria Hovberg om hur de gjorde för att förbättra arbetsmiljön. I höstas fick Klara Himmelmark Prevents arbetsmiljöstipendium för sina insatser som skyddsombud på Främja.

Podden görs av Prevent, en arbetsmiljöorganisation som arbetar på uppdrag av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. Programledare: Helena Wahlund. Redaktion: Ingrid Samuelsson. Ljud: Per Ulfhielm. Klippning: Tidernas media.