Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobbfika

Samtal om jobbet över en kopp kaffe. Välkommen till vårt jobbfika!

Jun 1, 2022

Att ta på jobbskjortan fastän man jobbar hemma kan vara ett sätt att markera för sig själv att arbetsdagen börjar. Calle Rosengren, docent i arbetsmiljöteknik vid institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet, berättar om olika strategier för att dra gränsen mellan jobb och fritid i ett arbetsliv...