Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobbfika

Samtal om jobbet över en kopp kaffe. Välkommen till vårt jobbfika!

Apr 25, 2023

Skolarbetet fortsatte som vanligt, trots att ett nytt virus härjade i samhället. Hur var det att vara lärare under coronapandemin? Hur påverkades arbetsmiljön? Vilka lärdomar kan man dra inför framtiden? Hör Anders Fredriksson på Vilna, som skrivit en rapport åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap, i...